Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje a iné informácie kupujúceho, poskytnuté FUNSTAR s.r.o. prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám FUNSTAR s.r.o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

 

Predávajúcim je FUNSTAR s.r.o.. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje FUNSTAR s.r.o. s úmyslom kúpy tovaru, ktorý FUNSTAR s.r.o. ponúka. Tovar je možné objednať nasledujúcimi spôsobmi: - ústne (osobne v predajni) - písomne (poštou, e-mailom, faxom) - v internetovom obchode Lehota, na ktorú je možné zmluvu na kúpu tovaru uzavrieť je 24 mesiacov. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje FUNSTAR s.r.o. s požiadavkou, aby jej FUNSTAR s.r.o. zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. Pri registrácii kupujúceho ako "spoločnosť" (obec, športový klub, s.r.o. ...) mimo fyzických osôb nepodnikateľov, je povinné uviesť pridelené IČO: (až na pár vínimiek) a pri podnikateľoch pridelené DIČ. Finančná správa za nesprávne vyplnený kontrolný výkaz može udeliť daňovému subjektu pokutu až do výšky 10.000,- €.